Het macrobiotisch dieet is gebaseerd op de stelling dat voedsel en de kwaliteit hiervan een grotere invloed heeft op je leven dan men wel denkt. Aanhangers van het macrobiotische dieet geloven dat voedsel niet alleen een invloed heeft op hun gezondheid maar ook op hun algemeen welzijn. Ze vinden dat natuurlijk voedsel dat zo min mogelijke bewerkingen onderging veruit de beste keuze is. Daarenboven dwepen ze bij de traditionele bereidingsmethodes en genieten zij van hun kookkunst, zowel voor zichzelf als bij het koken voor vrienden of familie.

Letterlijk vertaald betekent macrobiotisch: "goed leven". Wetenschappers en artsen over de hele wereld associëren macrobiotiek met een harmonieus leven door een simpel en gebalanceerd dieet te volgen. In 1920 verklaarde George Ohsawa, de grondlegger van de moderne macrobiotiek, dat hij zichzelf van een zware ziekte had genezen door zijn eetgewoontes aan te passen.

Ohsawa geloofde in de Chinese filosofie van Yin en Yang. Yin stelt de buitenwaarts draaiende centrifugale beweging voor terwijl Yang de binnenwaarts draaiende centripetale beweging voorstelt.
Yin en yang zijn altijd elkanders tegengestelden waarbij yin staat voor zoet, koud en passief terwijl yang staat voor zout, warm en agressie. In het macrobiotische dieet moeten yin en yang steeds in evenwicht zijn om en goede gezondheid na te streven.

Ook de voedingsstoffen worden onderverdeeld volgens yin en yang. Deze verdeling is gebaseerd op hoeveelheid, smaak en hun effecten op het lichaam. Om je lichaamsgewicht te beoordelen is het verstandig om eerst je BMI te berekenen.

user man

BMI berekenen voor man

Check je BMI om te berekenen of je overgewicht hebt.  

user woman

BMI berekenen vrouw

Je BMI is een van de middelen om te berekenen of je overgewicht hebt.  

user man

BMI formule

Hier wordt uitgelegd hoe de BMI formule werkt.