BMI (Body Mass Index) wordt inmiddels al ruim meer dan 100 jaar gebruikt in studies, door artsen, trainers, en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg om te beoordelen of een patient te zwaar is. Echter, in de BMI formule zit een belangrijke fout. Enkel het algemene gewicht wordt gemeten. 

De Body Mass Index is afgeleid van een eenvoudige wiskundige formule en werd in de jaren 1830 bedacht door Lambert Adolphe Jacques Quetelet (1796-1874), een Belgische astronoom, wiskundige, statisticus en socioloog. BMI geeft weer hoe dik je bent door je gewicht in kilo's te delen door de lengte in het kwadraat. Zoals eerder vermeld is de meting niet correct, vooral niet als de persoon gespierd is.

De huidige BMI formule leidt tot verwarring en desinformatie, In een nieuwe studie van Dr Trefethen wordt gekeken naar de lengte van de persoon. De hoogte2 term verdeelt het gewicht door te veel als mensen minder lang zijn. Als ze te lang zijn wordt de lengte door te weinig gemeten. Het resultaat is dat korte mensen wordt verteld dat ze dunner zijn dan ze werkelijk zijn, terwijl de langere mensen denken dat ze dikker zijn dan ze zijn.

 

user man

BMI berekenen voor man

Check je BMI om te berekenen of je overgewicht hebt.  

user woman

BMI berekenen vrouw

Je BMI is een van de middelen om te berekenen of je overgewicht hebt.  

user man

BMI formule

Hier wordt uitgelegd hoe de BMI formule werkt.